П
О
Р
Ъ
Ч
А
Й
SliderSliderSliderSliderSlider

Как да премерим Вертикални щори

Често се допуска грешка и като се бъркат понятията ширина и височина. При вземането на размери за щори тази грешка е фатална, тъй като прави щората неизползваема.

Монтаж пред прозореца / на таван или на стена /

1. Как да определим Ширината - премерете точно ширината на прозореца в горната и долната част, вземете по-голямата стойност и добавете поне по 10-15 см от всяка страна. /За сведение, измерената по указания начин ширина е равна на дължината на релсата/. Когато щората се поставя над балконска врата, препоръчително е да се добавят поне 16 см, за да не пречат събраните лентите при отваряне на вратата. (фиг. 1)

Фиг. 1

2. Как да определим Височината - премерете височината от мястото където ще монтирате релсата до подпрозоречната дъска и намалете поне с 1 см, така че лентите да не опират в дъската. Ако няма подпрозоречна дъска премерете до мястото до където искате да се спуска щората. Релсата трябва да се монтира поне на 7 см над ръба на дограмата.

Височината включва релсата плюс лентите.

3. Управление на щората - определете схемата на управление (гледано от помещението). ВАЖНО: Когато определяте по какъв начин да събирате лентитите, съобразявайте дали това няма да пречи на отварянето на определен прозорец или врата!

4. Начин на монтаж - определете дали монтажа ще бъде върху стената или тавана. Ако сте решили да монтирате щората на стена, добре е мястото където ще монтирате релсата да е на 10-12 см от дограмата. Вероятността да улучите бетонния трегер е по-голяма, а това ще придаде по-голяма устойчивост на монтажа!

Монтаж в ниша

За монтаж в ниша е необходимо да се направи преценка на доста фактори, което изисква да имате вече натрупан опит за подобен монтаж. Без специални умения и опит можете да предприемите монтаж в ниша само над неотваряеми прозорци. Поставянето на щора в ниша над балконска врата е почти винаги съпроводено с проблеми при отварянето на вратата! Ако нямате достатъчно опит, над отваряеми прозорци/врати/ Ви препоръчваме да планирате монтажа на тавана или на стената над прозореца.

1. Как да определим Ширината - премерете точно ширината на прозореца (или разстоянието между двете стени) в горната и долната част, вземете по-малката стойност и извадете 2 см. (фиг. 2)

2. Как да определим Височината - премерете височината от мястото където ще монтирате релсата на щората до подпрозоречната дъска и намалете с 2 см. Ако няма подпрозоречна дъска премерете до мястото до където искате да се спуска щората. Релсата трябва да се монтира поне на 7 см над ръба на отваряемо крило на дограмата. (фиг. 2)

Фиг. 2
Височината включва релсата плюс лентите.

3. Управление на щората - определете схемата на управление (гледано от помещението). ВАЖНО: Когато определяте по какъв начин да събирате лентитите, съобразявайте дали това няма да пречи на отварянето на определен прозорец или врата!

4. Начин на монтаж - определете дали монтажа ще бъде върху стената или тавана.

Монтаж пред плъзгащ прозорец

1. Как да определим Ширината - премерете точно ширината на прозореца в горната и долната част, вземете по-голямата стойност и добавете поне по 10 см от всяка страна. (фиг. 3)

2. Как да определим Височината - премерете височината от мястото където ще монтирате релсата на щората до пода и намалете с 2 см. Релсата трябва да се монтира поне на 7 см над ръба на дограмата. (фиг. 3)

Фиг. 3
Височината включва релсата плюс лентите.

3. Управление на щората - определете схемата на управление (гледано от помещението).

4. Начин на монтаж - определете дали монтажа ще бъде върху стената или тавана.

Banner