П
О
Р
Ъ
Ч
А
Й
SliderSliderSliderSliderSlider

Инструкция за монтаж на вертикални щори

Внимание!

Преди да започнем работа по монтажа на щората внимателно изучете инструкцията.

Общ вид и устройство на вертикална щора :

Комплект

-корниз
-ламели (плат с тежести)
-свързващо въже (за плат), поставя се на тежестите
-скоба за таван
-планка за стена
-оперативна въже

Последователност при монтирането на вертикална щора:

На рисунки 1А и 1Б са показани възможните варианти при монтажа на вертикални щори (рис. 1А – закрепване за таван, рис. 1Б – на стена).

1. Закрепете корниза на скобата за таван (рис.2)
2. Чрез оперативното въже завъртете държачите за ламели в полажение при което ламелите да се закачат перпендикулярно на прозорците. Закачете ламелите за ламелодържателите(рис.3) в същата последователност както са навити на руло(това е важно за ламелите с шарки).
3. Поставете тежестта в долната дупка(рис.4)
4. Завъртете щората,ламелите трябва да са успоредни един на друг.
5. Проверете изправността на щората.

Монтаж на стена която е вътрешно санирана с мека изолация:
За да избегнете "потъване" на планката за стена в мека изолация, използвайте втулки от медни или алуминиеви тръбички с външно Ф-12мм, с дължина съответстваща на дебелината на изолацията. Дюбела е най-много Ф-8мм. Втулките се набиват в изолацията след като вкарате дюбела, а винта който стяга планката минава през тази втулка /тръбичка/. Винтовите, които прикрепват планките за стена, трябва да бъдат достатъчно дълги, за да преминат изолацията и стигнат до дюбела.

Регулировка на светлинния поток:

Завъртането на ламелите около оста си се осъществява от шнура за управление. Събирането,разтварянето на ламелите се извърпва от въжето за управление. Не трябва да се събират ламелите ,когато щората е затворена нацяло.
Срокът на работа на щората е неограничен при правилна употреба.

Banner