П
О
Р
Ъ
Ч
А
Й
SliderSliderSliderSliderSlider

Схеми за управление на вертикални щори

Схема 1 - събиране на плата към управлението. Управление ляво или дясно.

Схема 2 - събиране на плата срещу управлението. Управление ляво или дясно.

Схема 3 - събиране на плата в двата края на щората (тип перде). Управление ляво или дясно.

Схема 4 - събиране на плата в средата на щората. Управление ляво или дясно.

Схема 5 - събиране на плата в двата края на щората (тип перде). Броят и височината на лентите в лявата и дясната част може да е различен. Има два отделни механизма за събиране на лентите и едно общо управление за въртенето им - ляво или дясно.

Banner